Home / Platform De Taal- en Cultuurvriendelijke werkvloer

Platform De Taal- en Cultuurvriendelijke werkvloer

Om de communicatie op de werkvloer met anderstalige medewerkers te verbeteren investeren bedrijven vaak in taaltrainingen Nederlands. Dit is een goede eerste stap! Maar communicatieproblemen zijn hiermee vaak niet opgelost. In hoofdlijnen blijven er 2 problemen bestaan:

1 Het (beginners) taalniveau van anderstalige medewerkers sluit niet aan op het vergevorderde Nederlands dat door Nederlandse medewerkers/ bedrijven wordt gebruikt.

2 Cultuurverschillen zorgen ervoor dat leidinggevenden/ medewerkers elkaar niet begrijpen.

Platform De Taal- en cultuurvriendelijke werkvloer

In de tweede helft van dit 2024 introduceren wij het platform De Taal- en Cultuurvriendelijke werkvloer. Dit is een compleet e-learning platform waarin Nederlandse leidinggevenden/ medewerkers leren om in begrijpelijke taal te spreken & schrijven. Op een manier die aansluit op het taalniveau van buitenlandse collega’s. Elke Nederlandse medewerker doorloopt een aantal modules die is afgestemd op zijn/ haar functie. En krijgt tools, tips&tricks en manuals om dit te implementeren in de praktijk.

Hierbij is een nadruk op de leidinggevenden van anderstalige medewerkers op de werkvloer. Daarnaast komen er aparte modules voor HR medewerkers & voor een medewerker die dit project begeleidt. (de taalmanager) En elke andere Nederlandse medewerker die te maken heeft met anderstalige medewerkers doorloopt een aantal taal- en cultuurmodules.

Onder onze begeleiding gaan jullie een inclusieve taal- en cultuurvriendelijke werkvloer opzetten. Managers leren hoe zij effectief leiding moeten geven aan een multicultureel team. Anderstalige medewerkers kunnen hun Nederlandse kennis beter inzetten & oefenen op de werkvloer. Zij voelen zich meer begrepen. En voelen zich meer thuis binnen het bedrijf. Elke Nederlandse medewerker wordt zich ervan bewust hoe taal- en cultuurverschillen de werkvloer beïnvloeden. En krijgen de tools om hiermee te leren om te gaan. Er een positieve spiraal waarin communicatieproblemen een uitdaging & manier van verbinden wordt. In plaats van een vervelend probleem!

Modules & onderwerpen

De leidinggevenden doorlopen oa modules over onderwerpen als: begrijpelijk schrijven & spreken. Herkennen van laaggeletterdheid. Het geven van een werkinstructie. Groepsvorming voorkomen. Een taalvriendelijke werk- en leeromgeving opzetten. Cultuurverschillen begrijpen en leren over culturele waarden van andere landen. Onze eigen Nederlandse werkcultuur beter begrijpen. Effectief leidinggeven aan een multicultureel team. Uitgewerkte modules voor de Poolse/ Roemeense werkcultuur. En meer!

Voorbeeld schrijven in begrijpelijke taal

– Voorbeeld moeilijke tekst (document van 1 van onze klanten)

Formulier functioneringsgesprek – vraag 1 werkinhoud

A Hoe denk u over het soort werk dat u uitvoert (denk aan taken, afwisseling, ruimte voor eigen initiatief of anders)

B Wat vind u van de dagelijkse workload (te veel, te weinig, overwerk)? Wat vind u van de uitvoering daarvan?

– Voorbeeld makkelijke tekst (herschreven in begrijpelijke taal)

Formulier functioneringsgesprek – 1: vragen over het werk

Wat vind je van je werk? Denk bijv. aan:

A Zijn de taken leuk?

B Is het afwisselend werk?

C Mag je zelf werk bedenken?

Wat vind je van de hoeveelheid werk. En wat kan het bedrijf beter verbeteren?

A te veel

B te weinig

C precies goed

Implementatie

Het inzetten van de e-learning modules wordt onder onze begeleiding uitgevoerd. Wij kunnen starten met een taal-/ cultuurscan van jullie bedrijf. En helpen bij het opzetten van een inclusief taal- en cultuurbeleid.

Wil je op de hoogte worden gehouden? Mail dan naar: stefan@incompany-dutch.nl

Top