Home / Event / Subsidieregeling Tel Mee Met Taal 2020

Subsidieregeling Tel Mee Met Taal 2020

Tel mee met taal is een actieprogramma van de overheid gericht op het verbeteren van taalvaardigheid van oa werknemers. Met deze subsidie willen de ministeries van OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Investeren in medewerkers is investeren in het eigen bedrijf. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen.

Hoe aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor opleidingtrajecten voor medewerkers die een of meerdere taalvaardigheden beheersen lager dan 2F niveau (B1). Het is nog niet bekend vanaf wanneer de subsidie kan worden aangevraagd. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 juni. De subsidie kan worden aangevraagd voor elke werknemer die door zijn/ haar taalvaardigheid wordt belemmerd in zijn werk of loopbaanontwikkeling. Het beschikbare subsidiebudget wordt in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, dus wees er op tijd bij! Wij helpen u graag met het aanvragen van de subsidie.

Investeren in taalvaardigheid zorgt voor betere communicatie en dus:

– Werknemers met meer zelfvertrouwen, trots, plezier en zelfstandigheid.

– Medewerkers die effectiever communiceren, meer betrokken zijn bij de organisatie en efficiënter werken.

– Werknemers die hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen.

– Minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim.

– Veiliger werken

– Doorgroeimogelijkheden voor uw medewerkers en uw bedrijf. hoe subsidie aanvragen

Voorwaarden aanvraag

A Uit een actuele individuele niveaubepaling of niveau indicatie, die op basis van een gevalideerd instrument is afgenomen, blijkt dat de deelnemers de Nederlandse taal, of één of meer taalvaardigheden, beheersen op het referentieniveau 2F of lager

B De deelnemer hebben gedurende het gehele opleidingstraject een dienstbetrekking bij u.

C De opleider beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs;

D U verstrekt uw kvk-nummer en het kvk-nummer van de opleider.

E Het opleidingstraject is gericht op taal op de werkvloer. (lezen, schrijven, spreken,luisteren)

U dient bij de aanvraag de volgende documenten in:

Een activiteitenplan dat tenminste bevat:

A Een beschrijving van het opleidingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waaruit in elk geval het aantal contacturen blijkt, de periode waarin de opleiding wordt aangeboden, het aantal deelnemers, de groepsgrootte, de gebruikte (les)methode, de opleider en de te gebruiken toetsinstrumenten.

B Een beschrijving van de doelen van de opleiding en de wijze waarop de opleiding aansluit bij de huidige of toekomstige werkzaamheden van de deelnemers.

C Een begroting met de totale kosten van de opleiding, de kosten per deelnemer, het aantal contacturen, de kosten per contactuur en het cofinancieringspercentage.

Omvang subsidie

A Een subsidie bedraagt ten hoogste €200.000,– per subsidieaanvraag.

B Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de subsidiabele kosten.

C Een subsidie bedraagt maximaal €1.500,– per opleidingstraject per deelnemer.

Wij geven u graag advies en helpen bij de aanvraag van de subsidieregeling. Neem contact met ons op via mail of telefoon aub.

Top